Konstruksjon og ytelse av et NMR-ror med et provehulrum dannet i magnetisk folsomhets-matchet glass.

Vi beskriver konstruksjonen og ytelsen til et NMR-ror med en magnetisk folsomhetskompatibel provehulhet som begrenser losningen i deteksjonssonen i aksial retning og i en kvasirektangul r region i radial retning. Den spaltelignende provehulrum gir bade god provevolumseffektivitet og toleranse for folsomhetstap i proveplassen. Signal-stoy-forholdet per volum av det konstruerte ror var 2,2 ganger hoyere enn for et sylindrisk ror med 5 mm ytre diameter med en prove inneholdende 300 mM NaCl ved et statisk magnetfelt pa 14,1 T. Selv det overordnede signal- stoyforholdet mellom spaltroret var 35% hoyere enn det for det konvensjonelle 5 mm ror for en prove inneholdende 300 mM NaCl. Lignende forbedringer over eksisterende proverorgeometrier ble oppnadd ved 950 MHz. Dessuten viste temperaturokningen som folge av RF-oppvarming, a v re betydelig lavere for spaltroret selv nar det sammenlignes med sylindriske ror med 3 og 4 mm ytre diameter malt i en 5 mm kryokop. En ytterligere fordel ved denne typen ror er at et provehul av enhver onsket storrelse og form kan dannes i et sylindrisk ror for bruk i en enkelt kryogen probe.

Grafisk abstrakt.

Konstruksjonen og ytelsen til et sporror med en magnetisk folsomhetskompatibel provehulhet som begrenser losningen innenfor deteksjonssonen i aksial retning og i et kvasirektangul rt omrade i radial retning. Den spaltelignende provehulrum gir bade god provevolumseffektivitet og toleranse for folsomhetstap i proveplassen. Last ned hoyopploselig bilde (177KB) Last ned fullstorrelsesbilde.

Forskning hoydepunkter.

> Vi konstruerte en ny type salttolerant NMR-ror, med magnetisk folsomhetsklassert glass. > Den kvasi-rektangul re spalten, som er smeltet av det matchende glasset, gir god felthomogenitet. >Den nye roret gir lav RF-oppvarming og god signal-til-stoy-forhold, selv for tapfulle prover. >Enne hulromstorrelser og former kan opprettes i disse sylindriske rorene som kan tilpasses for NMR-prober. > Radial orientering i alle vinkler kan utfores ved hjelp av sonder med proveposisjoneringsenheten.

Velg et alternativ for a finne / fa tilgang til denne artikkelen:

Sjekk om du har tilgang gjennom innloggingsinformasjonen din eller din institusjon.

Se etter denne artikkelen andre steder.

Nav rende adresse: Stellingmolenlaan 12, 7241VZ Lochem, Nederland.