Hvordan Blackjack-reglene kan pavirke maten Noen hender spilles.

Hvis du har forsokt a l re blackjack ved a lese artikler og online blogger, ma du ha observert noen forskjell i hva forskjellige kilder sier om a spille en bestemt blackjack-hand. For eksempel har jeg nylig lest i en bok om en bestemt hand som ikke skal spilles, men en elektronisk artikkel som jeg leste foreslo a ga videre og sla den handen. Selvfolgelig ble jeg forvirret og sa begynte jeg a forske. Dette er hva jeg fant ut.

Strategien for noen blackjack-hender kan variere avhengig av (blandingen av) spillereglene og / eller antall dekk som brukes i det spillet. La oss forsta dette med et eksempel.

Vi vil ta eksemplet pa de folgende hender og l re a spille dem i forskjellige forhold (og med forskjellige sett med regler).

A-8 VS. Forhandler 6.

Forhandler 6 betyr at dette er et 6-dekkspill. En enkel strategi for multi-deck-spill med h17 (dealer som treffer soft 17) er a ta en mer aggressiv tiln rming og doble ned pa myk 19. Pa den annen side er den beste ideen i et 6-dekkspill med s17 (forhandler som star pa myk 17) er a sta. Sjansene for at forhandleren braser er mer nar de treffer mykt 17 og sa kan du v re aggressiv.

La oss na prove en annen hand.

A-7 VS. DEALER 2.

Dette er et dobbeltspillspill. Hvis forhandleren treffer myk 17 (h17), kan spilleren velge a doble ned pa mykt 18, samme som i eksempelet ovenfor. Arsaken er ogsa den samme som for. Sjansene for forhandlerens busting er mer med h17. La oss na prove en helt annen hand.

7-7 VS. Forhandler 10.

Mens i en seks-dekk eller dobbel-dekkspill (med h17), er den beste strategien a sla, nar du har et par 7’er, men nar spillet er single-deck, bor du heller sta enn a treffe. Her er hvorfor.

Nar du allerede har to 7s i handen, er sannsynligheten for a tegne en tredje 7 fra enkeltd kket (for a danne 21) a sla dealerens 20 ikke mye. Derfor er det bedre a sta enn a sla en hand. Dette gjelder ikke for en seks-dekk-hand siden det er for mange 7s i spillet, og sannsynligheten for at du tegner en annen fra dekkene, er hoyere i forhold til en enkeltdekk. Sa, hvis du har muligheten til a overgi i et enkelt-spill nar du har et par 7, bor du ta det.

La oss ta et annet eksempel pa en annen hand.

6-3 VS. DEALER 2.

I et dobbeltspill spill, nar du har 9, bor du doble det ned mot en forhandlers 2 (alt fra 2 til 6 upcard). Tanken er at siden det er f rre kortdekk pa bordet, bor du unnga a tegne kort fra egen hand og doble ned to smaverdige kort.

I et seks-kortspill skal du imidlertid doble ned pa din 9 bare hvis forhandleren har et 3 til 6 oppkort, ellers bor du bare sla 9.

Regelen sier at du bor doble ned handen din pa 11 bare hvis forhandleren viser 10 eller mindre, ellers bor du bare sla. Sa, i et seks-dekkspill med s17, bor du sla mot en forhandlers A.

Men hvis du spiller et dobbeltdekk spill med s17 og har en 11 hand, bor du definitivt doble ned pa det, uansett hva forhandleren viser. Ved a gjore det, fjerner du de to kortene du ikke vil ha, noe som ikke er veldig levedyktig i et seks-kortspill.

La oss prove en hand.

10-7 VS. ESS.

Et seks-dekkspill med s17 inneb rer alltid at du skal sta pa handen 17. Men hvis spillet er med h17, ville det beste steget v re a overgi 17 mot forhandlerens ess.

Nar forhandleren allerede har hatt en myk 17, er sannsynligheten for at han / hun vil ende opp med totalt mer enn 17. Sa det beste er a overgi 17 for a unnga potensialet til a miste. Hvis du overgir, kan du miste maksimalt 50% av innsatsen din, i motsetning til et stativ som sikkert vil ende opp med at du mister mer enn 50% av innsatsen.

Samlet sett avhenger blackjack-spillestrategien mye pa antall dekk i spillet, sa vel som pa blandingen av spillregler. Derfor bor du holde fast i en enkel blackjack-strategi for et bestemt antall dekk og spillereglene i ditt favorittspill.