Brasil Online Casino Guide.

& Laquo; Spania Online Casino Guide.

Danmark Online Casino Guide & raquo;

Gambling Industry Overview i Brasil.

Folgende tiln rminger vil bli presentert.

Gambling lovgivning i Brasil Gambling myndigheter i Brasil Online kasinoer i Brasil og mer.

Det storste landet i Sor-Amerika – Brasil – har uttalt at gambling er ulovlig, men det betyr ikke at de lokale innbyggerne vil bli forhindret i satser. Bade sjansespill og gambling er lenge kjent for innbyggerne i landet, men det var mange oppturer og nedturer i tillatelsesregimet pa grunn av at Brasiliens regjering forbod og tillot disse praksisene mange ganger.

For tiden er landet et av de store fremvoksende markedene nar det gjelder online gambling. Det er imidlertid fortsatt behov for a regulere en stor del av sitt gamblingmarked pa grunn av at lovgivningen er ganske gammel. Bare hesteveddelop og lotterier har lovlig regulering i Brasil oppdatert. Landet har enna ikke regulert online gambling.

Historie om gambling lovgivning i Brasil.

De fleste former for gamblingaktiviteter ble tillatt i landet til slutten av andre verdenskrig. I 1946 utryddet president Dutra alle tradisjonelle kasinoer og spill som tilbys der, samt sportsbetting. Bare hesteveddelop og lotterier ble tillatt i Brasil.

Bade presidenten Dutra og hans sosialdemokratiske parti hadde til hensikt a ta en krangel pa organisert kriminalitet ved a gjore ulovlige former for gambling ulovlig. Uautoriserte sportsbettingaktiviteter ble forbudt ved straffelovloven i 1941, som fortsatt er i aktualitet.

Forbudet mot gambling og sportsspill er fortsatt, og vi kan neppe si at det var noen endring i landets lovgivning siden da. Noen sportsbetting-aktiviteter er imidlertid tilgjengelige gjennom CAIXA, som har eksklusive rettigheter til a tilby dem.

Alle ulovlige kasinoer ble vellykket stengt av regjeringen i lopet av 1960-tallet.

I begynnelsen av 1990-tallet endret landets regjering sitt synspunkt og ga tillatelse til kommersiell utnyttelse av spilleautomater og bingo maskiner. Akk, dette var over i 2004, da alle bingo- og spilleautomataktiviteter i Brasil var nesten helt forbudt i omtrent ni maneder pa grunn av at regjeringen var involvert i bestikkskandale.

Vanskelighetene knyttet til disse vedtakene er ikke over enna. Bade bingo og spilleautomater jobber fortsatt pa landets territorium uten noen klar regelverk. I tillegg har forbundsdomstolene og regjeringen satt hele industrien under mye press.

Uavhengig av at Brasil er det storste og mest befolkede landet i Sor-Amerika, bor det stilles sporsmal om gamblingaktiviteter for videre gjennomgang og oppdatering. Med tanke pa det okonomiske potensialet landet har, i tillegg til den okende befolkningen, har Brasil blitt ansett som «fremtidens land» og en fremvoksende verdensokonomisk kraft.

Imidlertid var nesten hele spekteret av gamblingaktiviteter forbudt i Brasil i det meste av det 20. arhundre. Noen typer gambling er i dag forbudt ved lov. Det samme gjelder tilfeldig spill. For tiden er disse aktivitetene lovlige dersom de drives av bedrifter eller bedrifter, som har en fullmakt fra landet.

Dette gjor slike praksiser ulovlige dersom de realiseres i private hus og mellom personer som ikke er med i familien, hoteller eller andre steder som tilbyr kollektive boliger, samfunnsinstitusjoner, foreninger eller selskapets hovedkontor, samt i virksomheter som er spesifikt laget for a tilby slike typer spill.

Gjeldende Gambling Lovgivning.

Landet tillot driften av kasinoer for 1946, da regjeringen vedtok dekretloven nr. 9215. Lisensene, autorisasjonene og innrommelsene til kasinoer, som tidligere ble gitt av foderale, statlige og kommunale myndigheter, ble annullert og kasinoer ble returnert i henhold til straffelovloven.

En politikk for gjeninnforing av kasinospill i landet har blitt foreslatt av bade turistsektoren i Brasil og de fleste internasjonale kasinooperatorer, men oppdatert er det ikke helt klart om slik legalisering av kasinoaktiviteter er en del av regjeringen. s planer for landet & # 8217; s fremtid.

Lotteriet er kjent i Brasil siden 1800-tallet, hvoretter lotterier raskt har spredt seg over landet. Sa til 1960-tallet var administrasjonen, kontrollen og overvakingen av lotteriene i Brasil en del av ansvaret til folket valgt ved offentlig budgivning. I 1961 ble unionen og staten bestemt av president Quadros som de eneste myndighetene med kompetanse til a regulere lotterisystemet i landet.

For tiden er Lotterier fortsatt veldig popul re i Brasil. De er fortsatt under fastsettelse av president Quadros fra 1961. Hvert av landets stater har rett til a regulere lotteriene pa statens territorium.

Bingo er et annet tradisjonelt og veldig popul rt spill i Brasil. Det ble igjen lovliggjort i 1993 med Law Zico, og de forste bingoinstitusjonene dukket opp i landet i aret som folger.

Et halvt tiar senere ble loven erstattet av Law Pele i 1998, som tillot utnyttelse av spilleautomater i Brasil ogsa. Etter 2001 var det ingen foderal regulering for spill og gambling hus i landet, og tre ar senere – i 2004 – ble en midlertidig tiltak for den endelige nedleggelsen av bingoinstitusjoner signert president Lula. Tiltaket ble ikke godkjent av National Congress.

Med andre ord har bingo en problematisk historie i landet, og er fortsatt ikke klart om aktivitetene knyttet til den er tillatt etter brasiliansk lov eller ikke. Det er ingen foderal lovgivning som omhandler bingo og spilleautomater. Ifolge landets regjering er bade bingo og spilleautomater utsatt for reglene som er implementert i straffelovloven.

Hesteveddelop er en tradisjonell type underholdning, som alltid har v rt ganske popul r i Brasil. Dette er trolig den eneste typen innsatshandling som ikke har blitt skadet av den fortsatte lovgivningsusikkerheten i landet, som har hatt oppgang og nedturer i spill- og gamblingindustrien.

For tiden er hesteveddelop kontrollert av lov nr. 7291 som ble tatt i bruk i desember 1983 og reguleringen fra 1988. Organiseringen av slike aktiviteter styres og overvakes av Comissao Coordenadora da Criacao do Cavalo Nacional. Alle selskaper som er villige til a utnytte hesteveddelop, ma fa en fullmakt fra CCCCN.

Strafferettsloven.

Straffelovgivningsloven fra 1941 forbyder og kriminaliserer tilfeldig spill i landet. I henhold til reglene som er implementert i loven, skal bade etablering og drift av tilfeldighetsspill pa et offentlig sted bli utsatt for fengsel. Loven fra 1941 gir ogsa en definisjon til begrepet «sjansespill».

Straffeloven har ikke blitt annullert enna, og derfor er enhver form for spillaktivitet, som ikke har blitt offisielt tillatt med et uavhengig stykke lovgivning, straffet pa grunn av at det faller under lovens omfang.

Online Gambling i Brasil.

Det er for oyeblikket ingen regler som involverer muligheten for a tilby online gamblingtjenester i den brasilianske lovgivningen. Slike aktiviteter kan anses a v re ulovlige i samsvar med straffelovloven, men myndighetene i landet har vist seg a v re ikke s rlig effektive nar det gjelder a stoppe borgerne fra a satse pa online kasinoer utenfor Brasil.

En regning, som ville etablere online sportsbetting aktiviteter i det nasjonale territoriet som ulovlig, har blitt sendt til det brasilianske depakammeret av varamedlem Luis Carlos Hauly. I folge lovforslaget foreslas at sportspillingsspill som gis den spesielle tillatelsen til lov og tilbys av statlige og foderale lotterier, vil v re spillspill.

I 2013 ble et lovprosjekt rettet mot a forby gambling pa nettet i Brasil godkjent av Kommisjonen for Vitenskap, Teknologi, Innovasjon, Kommunikasjon og Computing. I henhold til loven skal enhver som etablerer, driver eller utnytter seg gjennom enhver form for gambling pa Internett, inkludert alle typer bingo og spill, palegges fengselsstraff og boter.

Gambling i Cruise Ships.

I henhold til brasiliansk lovgivning kan skip som har kasinoer lande i landets territorium. Spillere som reiser pa skip, far lov til a satse og spille sjansespill i skipet nar de er utenfor territorialvannet.

& Laquo; Spania Online Casino Guide.

Danmark Online Casino Guide & raquo;

Innholdsfortegnelse.

US Online Casino Guide.

UK Online Casino Guide.

Canada Online Casino Guide.

Australia Online Casino Guide.

Tyskland Online Casino Guide.

France Online Casino Guide.

Russland Online Casino Guide.

Italia Online Casino Guide.

Spania Online Casino Guide.

Brasil Online Casino Guide.

Danmark Online Casino Guide.

Sweden Online Casino Guide.

Nederlandsk Online Casino Guide.

Norway Online Casino Guide.

Finland Online Casino Guide.

Irland Online Casino Guide.

Portugal Online Casino Guide.

Japan Online Casino Guide.

Osterrike Online Casino Guide.

Hellas Online Casino Guide.

Mexico Online Casino Guide.

Monaco Online Casino Guide.

Polen Online Casino Guide.

Sveits Online Casino Guide.

Ungarn Online Casino Guide.

Slovenia Online Casino Guide.

Slovakia Online Casino Guide.

Romania Online Casino Guide.

Bulgaria Online Casino Guide.

Estland Online Casino Guide.

South Africa Online Casino Guide.

Singapore Online Gambling Guide.

Kroatia Online Casino Guide.

Tsjekkia Online Casino Guide.

Thailand Online Casino Guide.

Indonesia Online Casino Guide.

New Zealand Online Casino Guide.

UAE Online Casino Guide.

Qatar Online Casino Guide.

Kuwait Online Casino Guide.

China Online Casino Guide.

India Online Casino Guide.

Grunnlagt i 2014, har CasinoNewsDaily som mal a dekke de siste nyhetene fra casinoindustrien verden. Vi er fokusert pa a gi vare lesere noyaktige nyheter, anmeldelser og tilbakemeldinger.